שיקום מגדל מים בטירת הכרמל – עבור חב' מקורות

שיקום רציף של נמל אשדוד, התזת בטון מגובה פני הים, ביצוע חב' א.אופיר עבור חברת אשטרום,  החלקת פני שטח הקיר,  קבלת רציף חדש,  ביצוע התזת בטון 50 ס"מ מגובה פני הים,  מצב קיר הרציף לאחר השיקום – נמל אשדוד

ביצוע שיקום בטונים ושחזור מאגר מים באתר מצובה (בוצע עבור חב' ע.נ.פ):
לפני

אחרי

ביצוע שיקום בטונים ושחזור מאגר מים באתר מצובה (בוצע עבור חב' ע.נ.פ):