בניית קיר דפדפים ע"ג מצוק בכביש 431, נתיבי היובל.

ציפוי כורכרי 2000 – ביצוע קיר 114-115 באתר נתיבי היובל,  התזת ציפוי כורכרי מנוסר לפי דרישות המזמין – ניתן להגיע לכל גודל אבן לפי בחירת אדריכל , ביצוע מצוק קיר 107 באתר פלמחים

ייצוב מצוק זכרון יעקב עדן-שיקום ושיחזור המצוק.

ארובה קונית בגובה 20 מטר

פיסול