אופיר ייצור ייצוב קרקע, מסמרי עפר, ברגי סלע, עוגנים, התזת בטון.

  • קידוח מסמרי עפר והחדרתם לקגח
  • קידוח מסמרים ייצור קרקע והתזת בטון
  • דייס בטון

סרטון - עבודות קידוח על ידי הנפת מכונת קידוח

קידוח מסמרי קרקע

קידוחים ברגי סלע – חוף סירונית

  • ביצוע עבודה בגובה של 30 מטר מפני הכביש
  • ביצוע מסמרי סלע לעומק 8 מטר קוטר 5 צול
  • ביצוע מסמרי סלע ע"י הנפת מכונת קידוח מיוחדת.

סרטון - עוגני קרקע

מכונת קידוח - מאניטו