- התזת בטון בשילוב חומרים כימיים להתקשות הבטון המותז
- התזת בטון לפי תוואי קשת המנהרה
- קידוח מסמרי עפר שיקום מנהרה
- דייס בטון דרך הקידוח שימור ושיחזור המינהרה
- התזת בטון על גבי מצוק

ביצוע מנהרות תימוך בהתזת בטון