מערכת מקפארי
מייצבת מצוקים ומדרונות מונעת מפולות ומתמזגת בטבע.
רשת הגנה לפי מפרט זה תהיה מתוצרת "מקאפרי" וש"ע , עשויה מחוטי פלדה מגלוונים החוטים יהיהו רציפים בשזירה כפולה .
עין הרשת תהיה משושה ומהחוטים הנשזרים שלש פעמים בצלעות האנכיות של המשושיות .
כל הפאות החופשיות של הרשת תהיינה מחוזקות על ידי חוטי פלדה מגלוונים בקוטר גדול מזה של חוטי העין .